Hakkımızda

Fakültemiz, 2023 yılı itibariyle İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi olarak eğitim-öğretim ve araştırma süreçlerini geliştirmeye devam etmektedir. Üniversitemizin köklü ve öğrenci sayısı ile büyük fakültelerinden biridir. Araştırma öncelikli, bilim alanında nitelikli, değişen ve gelişen şartları yönetebilen ve etik değerlere özen gösteren bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bölümlerimizin programları, şartlar doğrultusunda beliren iş sahası ve mesleki öğretilere göre devamlı güncellenmektedir. Akademik bilgi ve deneyim ile ders, uygulama ve programlarımız, öğrencilerimizi güçlü kılacak ve değer katacak biçimde yenilenmektedir. Fakültemizde aktif bir şekilde Erasmus öğrenim ve staj hareketliliği yürütülmektedir. Ulusal ve uluslararası değişim programları ile öğrenim hareketliliğine sahiptir. Bölümlerimiz aralarında ve diğer fakültelerin bölümleriyle çift anadal programlarını, bölümler arasındaki yan anadal programını yürütmektedirler. Fakültemiz üniversal ölçütlerden hareketle, araştırma-inceleme, bilimsel çalışma tasarıları, alan çalışmaları yapan bireyler yetiştirmeye odaklanmaktadır. Sosyal sorumluluk bilinci ve kurumsal sorumlulukla hareket eder. Çevrenin korunması ortak değerimizdir. Bireysel özellikleri, idealizmi korur. Tüm paydaş görüş ve düşüncelere değer verilerek toplumsal yaşamın çeşitli alanlarında görev alacak, norm ve değerleri öncelikli gözetecek, duyarlı, sorgulayan, araştırmacı, değişime ve gelişime engeli olmayan, çok üreten ve yaratma yeteneği olan fertler yetiştirme idealiyle ilerlemektedir.

Sayısal Veriler

Çağrı Merkezi Sayısal Verileri